Zkušení trenéři

Všem dětem v Atletické školce se věnují naši profesionální trenéři, kteří vynikají jednak svými odbornými znalostmi z oblasti sportovní přípravy, ale zejména mají velmi pozitivní vztah k dětem.