P.U.

Včera jste měla v MŠ Slunečnice v O.-Radvanicích poslední lekci Atletiky. Chtěla jsem Vám moc poděkovat za velmi originální...

přiblížení sportu malým dětem!! Naše dcera Zuzanka se naučila spostu pohybových dovedností a ráda na vaše hodiny chodila. Doufám, že Váš projekt bude pokračovat v této školce i v příštím školním roce.

Ještě jednou moc a moc děkuji a přeji Vám hodně zdraví a štěstí...