Ohlédnutí za letními příměstskými tábory

V červenci jsme pro děti pod vedením trenérek Romči Dubnove a Hanky Těhanové připravili pro děti 2 termíny příměstského tábora.

Pro děti byl připraven bohatý sportovní i zábavný program. Kromě atletických a jiných sportovních soutěží se děti naučily třeba zacházet s mapou při orientačním běhu, zahrály si badminton nebo se bavily minigolfem. Nechyběly ani naučné procházky s poznáním přírodnin a malé vědecké pokusy. Na závěr každého týdne byly pro děti připraveny atletické závody, děti dostaly diplomy, mediale a oslavili jsme společně příjemně strávené dny. Věříme, že se akce zejména dětem líbila a budeme se snažit ji příští rok zopakovat.