Děti a pohyb

Se sportem se během života setkáme úplně všude. Doporučují ho učitelé, lékaři, politici, manažeři. Zkrátka všichni.

Sport přináší:

  • radost a zdraví
  • zlepšení po fyzické ale i psychické stránce člověka,
  • možnost odreagovat se,
  • pomáhá lidem na celém světě po humanitární stránce,
  • stmeluje kolektivy a národy.

Důležité si je uvědomit, že vrcholovým sportovcem se stát každý nemůže, ale každý se sportováním může bavit, mít z něj radost a dobrý pocit, že dělá něco pro sebe a své zdraví.

DŮLEŽITÉ:
U dětí by se mělo předcházet jednostranné zátěži, proto je velmi důležité najít kvalitního trenéra, který tuto fatální chybu nedopustí a bude u vašeho potomka tělo zatěžovat rovnoměrně a s rozumem, bez nějakého nesmyslného přetěžování.
Dnes spousta trenérů i rodičů lpí na tom, aby měl svěřenec co nejvyšší výkonnost již v mládí, bohužel často dojde ke ,,spálení" dětského organismu a dítě pak z důvodu stagnující výkonnosti či psychického vyčerpání se sportem končí nebo na něj dokonce zcela zanevře.                

Hlavním cílem je, pomoci dětem k dosažení jejich cílů,  k radosti a lásce z pohybu.
Naučit je správným pohybovým návykům, maximálně rozvíjet jejich pohybové schopnosti a dovednosti. Tím jim pomoci dosáhnout co nejvyšší možné výkonnosti, zefektivnit jejich tréninkové úsilí a v neposlední řadě předcházet možným zdravotním komplikacím z důvodu špatně prováděné pohybové činnosti.

Seznam míst, kde trénujeme naleznete ZDE.