Zuzana Mojžíšová

licence: trenér 3.třídy

mob: 725 890 966
email: mojzisovaz@gmail.com

Narodila jsem se v Jičíně v roce 1980. Se sportem jsem začínala v ZUŠ baletem. Balet byl opravdu velká dřina a výměna baletu za atletiku pro mě byla skvělým spojením zábavy a sportu. Aktivně jsem se věnovala atletice 6 let. Sport však provází celý můj život, je příjemným odpočinkem, relaxačním prostředkem, ale i způsobem jak být stále v dobré kondici. Ráda bych tuto cestu ukázala i Vašim dětem. Při trénincích se snažím v dětech vzbudit zájem, chuť a touhu „něco dělat“. Nabýt obratnosti, mrštnosti, disciplinovanosti a naučit se ohleduplnosti k těm, kterým jde cvičení hůře, přesto neztrácí motivaci zkoušet to dál.